کتاب ریاضیات کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران دانلود PDF

کتاب ریاضیات کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران دانلود PDF

سایت پی دی اف یاب کتاب ریاضیات  کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران دانلود PDF را برای شما جستجو و گرد آورده است. کتاب ریاضیات  کاربرد آن در مدیریت و حسابداری اثر هادی رنجبران توسط انتشارات  اثبات به چاپ رسیده است. موضوع کتاب شامل آمار، ریاضیات، مدیریت، حسابداری، کاربرد آمار در مدیریت، کاربرد آمار در حسابداری، آموزش به شیوه حل مساله  می باشد. در این نوشته کتاب به نظم سر فصل های مصوب دانشگاهی برای درس ریاضیات رشته های مدیریت و حساب داری طوری تدوین و طراحی شده است که می توان از آن به عنوان یک منبع جامع درسی و هچنین خود آموزی کامل به خاطر فراگیری تعریف های ریاضی استفاده نمود. همراه وب سایت پی دی اف یاب باشید.

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران pdf رایگان 

نکات مهم کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران

تمرین های کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

 هادی رنجبران

📖 فهرست مطالب کتاب ریاضیات کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران :

 • فصل ۱: مجموعه ها
 • مجموعه و عضویت
 • مجموعه ی تهی
 • مجموعه های متناهی و نامتناهی
 • زیر مجموعه (جزئیات)
 • مجموعه ی توانی
 • تساوی دو مجموعه
 • مجموعه ی مرجع
 • متمم یک مجموعه
 • و …
 • فصل ۲: بسط دو جمله ای
 • دوجمله ای
 • ویژگی های بسط دوجمله ای
 • تست های فصل ۲
 • پاسخ تشریحی تست های فصل ۲
 • فصل ۳: تابع
 • تابع
 • دامنه و برد تابع های حقیقی
 • نمودار تابع
 • تغییرات و انتقال منحنی
 • مقدار تابع در یک نقطه
 • تابع ثابت و تابع همانی
 • تابع قدر مطلق
 • تابع جز صحیح
 • و …
 • فصل ۴: حد و پیوستگی
 • مفهوم میل کردن
 • مفهوم حد
 • حد راست و حد چپ تابع
 • روش های محاسبه ی حدود
 • حد توابع چند ضابطه ای
 • حد تابع علامت
 • حدهای شامل توابع جز صحیح
 • و …
 • فصل ۵: مشتق
 • نمو تابع و نمو متغیر
 • آهنگ تغییر
 • تعریف مشتق تابع در یک نقطه
 • تعبیر هندسی مشتق
 • تعریف تابع مشتق
 • دستور ها و قضیه های مشتق گیری
 • مشتق مراتب بالاتر
 • مشتق تابع مرکب
 • و …
 • فصل ۶: انتگرال
 • تابع اولیه با پادمشتق
 • انتگرال نا معین
 • صورت های متعارف انتگرال گیری
 • انتگرال گیری به روش تغییر متغیر
 • انتگرال گیری به روش جزء به جزء
 • انتگرال گیری از کسرهای گویا
 • انتگرال معین
 • ویژگی های انتگرال معین
 • و …
 • فصل ۷: بردار، خط و صفحه
 • مختصات در فضا
 • فاصله در فضای سه بعدی
 • بردار ها در فضا
 • جمع بردارها
 • ضرب عدد در یک بردار
 • بردارهای موازی (هم راستا)
 • قرینه ی یک بردار و تفاضل دو بردار
 • خواص جمع و ضرب بردارها
 • و …
 • فصل ۸: ماتریس و دترمینان
 • ماتریس
 • تساوی در ماتریس
 • ماتریس های خاص
 • جمع و تفریق ماتریس ها
 • ضرب عدد در یک ماتریس
 • ضرب ماتریس ها
 • توان های طبیعی یک ماتریس مربع
 • ماتریس ها بی اثر (هیچ نما و خود توان)
 • و …
 • فصل ۹: توابع چند متغیره
 • توابع چند متغیره
 • دامنه و برد توابع چند متغیره
 • حد توابع چند متغیره
 • پیوستگی
 • مشتقات جزئی (نسبی)
 • رابطه ی بین پیوستگی و مشتقات جزئی
 • مشتقات جزئی مراتب بالاتر
 • دیفرانسیل کامل
 • و …
 • فصل ۱۰: معادلات دیفرانسیل
 • تعریف معادلات دیفرانسیل
 • مرتبه و درجه یک معادله دیفرانسیل
 • تشکیل معادلات دیفرانسیل
 • جواب های یک معادله دیفرانسیل
 • جواب عمومی معادله دیفرانسیل
 • جواب خصوصی معادله دیفرانسیل
 • حل معادلات دیفرانسیل
 • معادله دیفرانسیل
 • و …
 • فصل ۱۱: دنباله و سری
 • دنباله
 • حد یک دنباله
 • دنباله های خاص
 • کران بالا و کران پایین دانباله و دنباله کران دار
 • سری
 • سری هارمونیک و سری هندسی
 • آزمون جمله nام
 • آزمون چند جمله ای
 • آزمون مقایسه حد
 • و …
 • فصل ۱۲: کاربرد ریاضیات
 • تابع تقاضا
 • تابع عرضه
 • تعادل بازار
 • تابع درآمد
 • تابع هزینه کل
 • تحلیل سر به سر
 • کشش
 • تابع درآمد، درآمد نهایی و کشش تقاضا
 • و …
 • فصل ۱۳: آزمون های جامع
 • تست های و کارشناسی ارشد (۱۳۸۵)
 • پاسخ تشریحی تست های آزمون کارشناسی ارشد
 • تست های و کارشناسی ارشد (۱۳۸۶)
 • پاسخ تشریحی تست های آزمون کارشناسی ارشد
 • تست های و کارشناسی ارشد (۱۳۸۷)
 • پاسخ تشریحی تست های آزمون کارشناسی ارشد
 • تست های و کارشناسی ارشد (۱۳۸۸)
 • پاسخ تشریحی تست های آزمون کارشناسی ارشد

 

کتاب های پیشنهادی پی دی اف یاب 📚😍

کتاب زبان تخصصی (رشته کامپیوتر) مهدی یوسف خانی

کتاب قواعد فقه ۱ بخش مدنی مصطفی محقق داماد

کتاب شیمی عمومی مارتین سیلبربرگ

⭐⭐⭐⭐

به این کتاب امتیاز دهید ?
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0