کتاب گرافیک نشر و مطبوعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دانلود PDF

کتاب گرافیک نشر و مطبوعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دانلود PDF

سایت پی دی اف یاب کتاب گرافیک نشر و مطبوعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دانلود  PDF را برای شما جستجو و گرد آورده است.  كتـاب درسي گرافيـك نشـر و کتاب  دارای پنـج بخش اسـت و هـر پودمـان داراي يـك يـا چنـد واحـد يادگيري اسـت و هـر بخش يادگيـري از چنـد مرحلـه كاري تشـكيل شـده اسـت. شـما هنرجويـان عزيـز پـس از يادگيـري هـر پودمـان ميتوانيـد شايسـتگيهاي مربـوط بـه آن را كسـب کنيـد. هنرآمـوز گرامی شـما براي هـر پودمان يـك نمره در سـامانه ثبت نمـرات منظور مي نمايـد و نمـره قبولي در هـر پودمـان حداقـل ۱۲ مي باشـد. همراه وب سایت پی دی اف یاب باشید.

کتاب گرافیک نشر و مطبوعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

پی دی اف کتاب گرافیک نشر و مطبوعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 گرافیک نشر و مطبوعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

📖فهرست کتاب  گرافیک نشر و مطبوعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی : 

پودمان اول: مقدمه ای بر طراحی وب

فرآیند طراحی وب

آناتومی یک صفحه وب

زبان وب

پودمان دوم: نرم افزار صفحه آرایی (این دیزاین)

مقدمه

باز و بسته کردن نرم افزار

آشنایی با محیط نرم افزار

پودمان سوم: صفحه آرایی

مقدمه

صفحه آرایی کتابهای غیر مصور یا تمام متن

قطع کتاب

و …

پودمان پنجم: طراحی گرافیک غرفه

مقدمه (آشنایی با فضاهای نمایشگاهی)

فصل اول: فضای نمایشگاهی

ستونها ودیوارهای متغیر (مُدولار) 

 

کتاب های پیشنهادی پی دی اف یاب 📚😍

کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

کتاب تولید به روش مونتاژکاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

کتاب مبانی ریاضیات محمد مهدی ابراهیمی

⭐⭐⭐⭐⭐

به این کتاب امتیاز دهید ?
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0