کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری حسن پاشا شریفی دانلود PDF

کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری حسن پاشا شریفی دانلود PDF

سایت پی دی اف یاب روش های تحقیق در علوم رفتاری حسن پاشا شریفی دانلود PDF را برای شما جستجو و گرد آورده است. روشهای آماری در علوم رفتاری” اثری است که حاصل تالیف مشترک دکتر “حسن پاشاشریفی” و دکتر “جعفر نجفی زند” می باشد. این اثر که در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی به نگارش درآمده، مشتمل بر یازده فصل است که در هر کدام، برجسته ترین “روشهای آماری در علوم رفتاری” مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست اثر که آمار توصیفی را تجزیه و تحلیل می کند، ابتدا به مفاهیم پایه و اساسی در علم آمار پرداخته و اهمیت و ضرورت مطالعه ی آمار را بیان می کند. در این فصل همچنین انواع داده های آماری نیز معرفی شده و تنظیم و جدول بندی آن ها نیز آموزش داده می شود. فصل دوم شاخص های گرایش مرکزی نظیر میانگین، مد و میانه را تعریف می کند و شاخص های پراکندگی یا تغییر پذیری همچون دامنه ی تغییر، واریانس و انحراف معیار در فصل سه معرفی می شوند. فصل چهار، به شاخص های سنجش رابطه بین متغییرها پرداخته و به این ترتیب مطالب مربوط به آمار توصیفی به اتمام می رسد. در بخش دوم تحت عنوان آمار استنباطی، ابتدا احتمالات بررسی می شوند و سپس توزیع نرمال در کنار توزیع نمونه گیری تجزیه و تحلیل می شوند. فصل هفتم کتاب “روشهای آماری در علوم رفتاری” از “حسن پاشاشریفی” و دکتر “جعفر نجفی زند”، آزمون های پارامتری را تشریح می کند و در فصل هشت، تحلیل واریانس یک طرفه بررسی می شود. فصول نهم تا یازدهم به ترتیب به استنباط آماری پیرامون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های بی پارامتری و اصول پیش بینی اختصاص دارد و در انتهای هر فصل، تمرین هایی برای درک بیشتر “روشهای آماری در علوم رفتاری” ارائه شده است. همراه وب سایت پی دی اف یاب باشید. 

Pdf روشهای آماری در علوم رفتاری حسن پاشا شریفی 

دانلود کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری حسن پاشا شریفی

دانلود pdf کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری 

کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری pdf

کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری حسن پاشا شریفی pdf

📖فهرست مطالب کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری حسن پاشا شریفی:

فصل اول: تحقیق از دیرباز تا کنون

فصل دوم: متغیرها و اندازه گیری آنها

فصل سوم: جامعه تحقیق و نمونه گیری

فصل چهارم: انواع تحقیق

فصل پنجم: طرح های پژوهشی

فصل ششم: ابزارهای اندازه گیری متغیرها و روش های جمع آوری داده ها

فصل هفتم: ابزارهای اندازه گیری متغیرها

فصل هشتم: تحقیق زمینه یابی

فصل نهم: تحقیق های کیفی و تاریخی

و…

 

کتاب های پیشنهادی پی دی اف یاب 📚😍

کتاب روانشناسی و دین فواد روحانی

کتاب نظریه های رشد غلامرضا خوی نژاد

کتاب روانشناسی احساس و ادراک محمود پناهی شهری

⭐⭐⭐⭐⭐

به این کتاب امتیاز دهید ?
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0