کتاب روش های آماری در علوم فناوری دکتر رمضان حسن زاده دانلود PDF

کتاب روش های آماری در علوم فناوری دکتر رمضان حسن زاده دانلود PDF

سایت پی دی اف یاب کتاب روش های آماری در علوم فناوری دکتر رمضان حسن زاده دانلود PDF را برای شما جستجو و گرد آورده است. بخش اول  اثر که آمار توصیفی را تجزیه و جستجو می کند، ابتدا به مفاهیم بنیادین و اساسی در علم آمار پرداخته و اهمیت و ضرورت مطالعه ی آمار را بیان می کند. در این فصل همچنین انواع داده های آماری نیز معرفی شده و تنظیم و جدول بندی آن ها نیز آموزش داده می شود. فصل دوم شاخص های گرایش مرکزی نظیر میانگین، مد و میانه را تعریف می کند و شاخص های پراکندگی یا تغییر پذیری همچون دامنه ی تغییر، واریانس و انحراف معیار در فصل سه معرفی می شوند. فصل چهار، به شاخص های سنجش رابطه بین متغییرها پرداخته و به این ترتیب مطالب مربوط به آمار توصیفی به اتمام می رسد.در بخش دوم تحت عنوان آمار استنباطی، ابتدا احتمالات بررسی می شوند و سپس توزیع نرمال در کنار توزیع نمونه گیری تجزیه و تحلیل می شوند. وب سایت پی دی اف یاب باشید. 

آمار توصیفی و استنباطی pdfظ

جزوه روشهای آماری در آمار رسمی

حل تمرین های کتاب آمار توصیفی در علوم رفتاری

خرید کتاب روش های آماری در علوم فناوری دکتر رمضان حسن زاده

پی دی اف کتاب روش های آماری در علوم فناوری دکتر رمضان حسن زاده

📖فهرست مطالب کتاب روش های آماری در علوم فناوری دکتر رمضان حسن زاده :

  • فصل اول: مقدمات وتعریف آمار
  • فصل دوم: انواع متغغغیر های ومقیاسهای اندازه گیری
  • فصل سوم: توزیع فراوانی وتهیه جدول
  • و…

 

کتاب های پیشنهادی پی دی اف یاب 📚😍

کتاب اصول حسابداری جلد اول ویدا مجتهد زاده

کتاب فیزیک حالت جامد علی عمر

کتاب مدرسان شریف سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

⭐⭐⭐⭐⭐

به این کتاب امتیاز دهید ?
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0